Начальний Пластун Л. Романків, СМДорогі Пластунки  і Пластуни !

Вітаю усіх учасників  ХІІ Крайового Пластового З’їзду України.

За Вами – святкування 20 ліття відродження і розбудови Пласту в Україні, участь у двох світових джемборі, два Всеукраїнські джемборі, ЮМПЗ -2002, збори КУПО, сотні таборів, багато тисяч учасників у тих таборах.

Сьогодні час  застановитися наскільки, за останних 20 років, Пласт став популярним серед молоді і батьків, скільки молоді він захопив чаром пластування не лише на заході, але на центральних, східних і південних землях Україні? Чи він справді є такою організацією молоді, якою ми уявляли  його у ранніх 1990-их роках ?

Чи за 20 років  Пласт виховав вистарчаючу скількість виховників і провідників, щоби забезпечити дальший ріст для себе і дати громаді, народові, державі провідників на рівні із тими, яких виховав Пласт за перших 20 років свого існування від 1911 до 1931 року?

Перед нами – 100- ліття Пласту. До цього часу Пласт мусить мати ясний стратеґічний плян для розвитку і розбудови по всій Україні. Не може бути області, району, міста, села де не знали б про Пласт. Не може бути області і більшого міста, в якому не було б Пласту. Пласт мусить охопити ширші кола молоді навіть різно-мовної, для якої у Пласті українська мова стане рідною мовою.

Перглядаючи імена й прізвища кандидатів до крайового проводу і пропоновані ними програми, я був піднесений на дусі. Багато бажаючих працювати, багато різних ідей.

Кандидати мають  досвід у різних ділянках. Багато з них показали, що відчувають потребу сучасного часу, потребу присвяти час і праці для розбудови Пласту. Це–надзвичайно позитивне явище.

Надзвичайні обставини, надзвичайні часи вимагають надзвичайного  зусилля і надзвичайних розв’язок  проблем. Пластові саме тепер потрібно дуже сильної команди, сильного керівництва та людей з різними поглядами, які докажуть, що  якраз різноманітність думок і поглядів є силою Пласту. Пластуни вміють позитивно використати різницю поглядів для добра організації, добра народу і Української держави. Пласт виховує державно зрілих провідників, зрілу еліту яка здібна вибирати лише найкращі ідеї і погляди, які приносять користь. Пласт виховує провідників, для яких здорова і сильна організація, народ, держава багато важливіші ніж особисті, курінні чи групові цілі.

Лише об’єднуючи усіх кандатів у одну сильну команду, вибираючи з усіх озвучених лише найкращі пляни і стратеґію, Пласт зможе спокійно зустрічати своє 100- ліття та упевнено глядіти у майбутнє. Він виповнить своє завдання перед історією, перед народом і перед основоположниками Пласту.

Бажаю Вам великих успіхів вибрати у дружній благодатній атмосфері, новий  провід, котрий включатиме усіх кандидатів, котрі зголосились і бажають включитися у розбудову Пласту. Я впевнений, що для кожного хто зголосив свою готовість працювати, номінаційна комісія знайде важливе завдання для виявлення його здібностей. Це запевнить, що після зїзду Пласт в Україні ступить на новий шлях розбудови і розквіту організації, на шлях, яким колись направили його основоположники у 1911 році.

Молюсь до Господа, щоб дав усім учасникам і кандидатам багато мудрости, толерантности, почуття взаємопошани в часі дискусій, підготовки резолюцій та в часі вибору нового проводу. Прошу Всевишньогого, щоби кожен з Вас повертав додому із почуттям задоволення з того, що своєю участю вложв свою цеглинку в дальшу розбудову сильного Пласту в Україні.

С К О Б !

Пл. Сен.  Любомир  Романків,  СМ

Начальнуй Пластун