Любомир Романків – Начальний пластун із 1997 року, провідний науковець компанії IBM в галузі комп’ютерних технологій, винахідник процесів будови індуктивних і магніто-опірних мікроголовок для запису інформації, що уможливили появу “твердих дисків” та персональних комп’ютерів, автор і співавтор більш як 65 патентів.

Народився 17 квітня 1931 в містечку Жовква, Львівської області.

Живе в містечку Браєркліф Манор, штат Нью Йорк. Член НТШ, Академії інженерних наук ІВМ та Академії інженерних наук України. Нагороджений високими відзнаками американських наукових товариств. Діяч українських студентських та громадських організацій діаспори, член президії СКВУ.

Активний діяч Пласту, був Головою ГПБ і ГПР, зараз є Начальним Пластуном, всебічно сприяє розбудові Пласту в Україні. Член 29-го Куреня УПС “Сіроманці”. Нагороджений вищими пластовими відзначеннями. Почесний громадянин м. Жовква.

Пластове життя і діяльність

1943-44 – член ВСУМ у Львові (Пласт у підпіллі).

1946 – член Пласту в Берхтесгадені, Німеччина. І-ша проба й присяга. Зорганізував гурток “Дятелі”, був гуртковим один рік.

1947-48 – здав II і III проби – Мюнхен-Фрайман, Німеччина. Член гуртка “Вовки”. Член проводу куреня ім. Святослава Завойовника.

1948 – вишколи виховників, перший ступінь виховника УПН і УПЮ.

1948 – вишкіл зв’язкових – ІІ ступінь виховника УПЮ.

1948-57 – співорганізатор станиці Едмонтон, організатор юнацького куреня, юнацький виховник, зв’язковий, організатор новацького гнізда, гніздовий, кошовий, станичний. Ініціятор купна пластового дому та перших збірок коштів на дім. Організатор і член булав вишкільних таборів УПЮ і УПС в Едмонтоні, співорганізатор і стежовий самостійної стежі УСП “Вовкулаки”.

1958-61 – Юнацький виховник в Бостоні, кошовий.

1965-77 – ІІ-ий заступник Голови КПС, головний секретар канцелярії КПС відповідальний за дію канцелярії. Опрацював нову структуру КПС у США і правильник дії. Прицип задержано у США до сьогодні.

1978-84 – Голова ГПБ; ступінь сен. керівництва. Засновник постійного Фонду Дрота для покриття коштів міжкрайових вишколів виховників. Як голова ГПБ – учасник ЮМПЗ -78 в Скалистих горах в Канаді. Як голова ГПБ – учасник ЮМПЗ 82 в Австралії, в ЗСА, ініціатор й учасник ЮМПЗ в Европі.

1987-94 – Голова ГПРади. Ініціятор переговорів із Скавтовим бюром в Женеві про приняття Пласту до Світового Скавтінґу.
Як Голова ГПР взяв участь в перших 4-ох З’їздах Пласту в Україні й допомагав унапрямлювати пластову працю.

1994- 97 – Заступник Голови ГПБ і зв’язковий ГПБ з Україною та із Скаутовим Бюром. Вистарав дозвіл Україні взяти участь у 18-му Світовому Джемборі в Нідерландах у 1995. Придбав $45,000 коштів на Джемборі – їдив до Криму – займався перетрактаціями із О.Бондарем та скавтовими організаціями України відносно участи у Джемборі. За спеціяльним дозволом бюра в Женеві брав участь у Джемборі разом із делеґацією України. Ініціятор і учасник першого Всеукраїнського скаутського джемборі, що відбулся в Невицьку в 1996 р. за участю декількох скаутських оганізацій України і преставників держав Европи.

10 cерпня 1997 р. на пластовій г. Сокіл відбувся Ювілейний Збір до 85-ти ліття Пластової Присяги. На Ювілейному Зборі було проведено святкове заприсяження Начального Пластуна Л.Романківа, СМ. Очевидцями цієї події стали понад 1000 пластунів і пластунок.

А передував інавгурації виборчий процес. Виборча комісія подала на голосування членству Пласту прізвища 5 пластунів/-ок, які кандидували на пост НП. Це були: Л.Романків, О.Гаврилюк, М.Лабунька, О.Кузьмович, Я.Пришляк. В результаті голосування, у першому раунді жоден з кандидатів не здобув необхідних 50%+1 голосів – з огляду на це було проведено другий раунд голосування. 6 травня 1997 р., на день Патрона Пласту Святого Юрія, Головна Пластова Рада і Виборча комісія повідомили, що “у висліді всепластового голосування Начальним Пластуном обрано пл. сен. кер. Любомира Романківа, СМ”.

1997 – проголосив Фонд Начального Пластуна для швидшої розбудови Пласту в Україні. Заініціював реєстрацію Фонду, як доброчинної організації в Україні. В імені Фонду зобов’язався перших три роки доставляти суму $60,000 річно. Від 2002 зменшені суми. По сьогодні Фонд доставив $400,000 і 100 відновлених комп’ютерів для Пласту. Створений ним Фонд Начального Пластуна підтримав велику кількість проектів з розвитку організації в Україні.

1998 – запропонував увести професійний платний персонал у КПС України – зобов’язався його оплачувати від 1999 із Фонду Начального Пластуна. Для легшого зв’язку, адміністрації, скорішого росту, запронував з’їздові увести обласні і реґіональні структури в Пласті в Україні із частково платними обласними і реґіональними організаторами.

1998-99 – на запрошення, був у майже усіх станицях Канади і Америки, які святкували своє 50 ліття. Заохочував розпочати виміну виховниками і дітьми із Пластом в Україні, виготовляти матеріали про пластунів в станиці у формі “хто є хто”, що вихованці Пласту дали Пластові і громаді, зацікавити своєю діяльністю дітей іміґрантів четвертої хвилі.

1999 – домігся дозволу Україні знову взяти участь у 19 – ому Світовому Джамборі у Чилі, Південна Америка. Їздив до Женеви і до Арґентини домовитися про співпрацю Пласту Арґентини, вистарав $35,000 на переїзд пластунів з України до Арґентини і Чилі. За спеціальним дозволом Женеви взяв участь у Джемборі в Чилі разом із пластунами.

2000 – заініціював перенесення канцелярії КПС зі Львова до Києва для кращого зв’язку із усіми областями і урядом України.

2003 – подав кандидатуру пл. сен. Б. Гаврилишина, ЛЧ до Бейден Павел Феллов Фондейшен. Вистарав у Лісових Чортів $10,000 на оплачення членства. Передав відповідальність дальшого зв’язку з Женевою пл. сен. Богданові Гаврилишину, ЛЧ.

В 2003 р. закінчилася перша каденція Начального Пластуна, постало питання про чергові вибори. Було отримано дві номінації кандидатів на Начального Пластуна. З них тільки один погодився кандидувати на найближчу каденцію – Л. Романків. З уваги на відсутність інших кандидатів, відпала потреба проводити всепластове голосування.

Тому, 25 квітня 2003 р. Головна Пластова Рада й Виборча комісія проголосили, що Начальним Пластуном на наступну 6-річну каденцію залишається пл.сен.кер. Любомир Романків, СМ. Урочисте заприсяження Начального Пластуна відбулося під час 15-их Зборів КУПО, 31.Х.2003 р. у Києві.

2006–07 – на ЮМПЗ – 2007 розпочав акцію “візія” – конечність плянування діяльности Пласту в станицях і краях на далеку мету. “Яким бачимо Пласт в станицях, краях і в світі за 5, 10, 25 років”.

Від 1991 року брав активну участь у всіх крайових з’їздах Пласту в Україні (за винятком двох) старався унапрямлювати думки і допомагати порадами при переведенні з’їздів. Після кожного з’їзду залишався на декілька днів, щоб допомогти новим головам і діловодам КПС і КПР у перебранні діловодств і запізнанням із їх обов’язками. Їздив щонайменше раз у рік в Україну і відвідував міністерства, наукові інституції, міські і обласні структури, які могли б допомагати ростові Пласту в Україні. Частим особистим і телефонним зв’язком з новообраним проводом допомагав вдержувати тяглість праці Пласту в Україні. Тяглість часто уривалася при повній зміні провідників. Для вдержання зв’язків і тяглости праці служив досвідом, інформаціями, порадами головам ГПБ і ГПР.

Брав активну участь у майже всіх крайових з’їздах Пласту США і Канади, як також у всіх зборах КУПО, конґресах і ЮМПЗ. З рамени Пласту член президії СКВУ, голова Комітету Української Молоді при СКВУ – зорганізував молодіжні сесії на два Конґреси СКВУ.

Усі поїздки, як і усю діяльність, покривав особистими коштами.

Повноваження Начального Пластуна визначаються Грамотою про Начального Пластуна, яка є інтегральною частиною Статуту КУПО.

За результатами роботи Комісії вибору Начального Пластуна, покликаної Головною Пластовою Радою, її голова пл. сен. Степан Л. Шишка, ОХ 26 жовтня 2009 року офіційно повідомив, що пл. сен. кер. Любомира Романкова, СМ втретє обрано Начальним Пластуном.

Пластові відзначення: III, II і І юнацькі; III й II старшопластунські; св. Юрій в Сріблі та в Золоті.

Візія Пласту в майбутньому

Пласт — це одна сильна “Національна Організація Скавтів України — Пласт”, яка під одним статутом охоплює усіх пластунів і скавтів України і в якій мають місце Пластові Організації діяспори. Вони усі є повязані ГПБ, ГПР і активно співпрацюють. Пласт є членом Світового Скавтового Руху, в якому гідно репрезентує Україну. Опираючись на Трьох Головних Обов’язках Пластуна, Пл. Законі, методах самовиховання і 85-літній традиції, Пласт виховує нових взірцевих громадян України, провідників державного, професійного й громадського життя, на підставі чесної гри та позитивного підходу до розв’язки проблем. Що може дати Кандидат Пластові: Дбатиме про ідейну й устроєву єдність, спільні цілі й високий рівень Пласту, його безперервну дію та збереження традицій в Україні й діяспорі. Через обмін пластунів, думок і досвіду між Україною і діяспорою, заохочуватиме діяспору до передавання традицій і способу думання західного світу в Україну та до черпання сили й надхнення з України. Надальше вдержуватиме зв’язок між Скавтовим Бюром в Женеві, Пластом і урядом України, щоби Пласт якнайскоріше став членом Світового Скавтінґу. Сповнятиме гідно, чесно й совісно функції Начального Пластуна та берегтиме Пластову Ідею і Пластовий Закон, щоби Пласт був провідною молодечою організацією в Україні й в діяспорі, та взірцевою скавтовою організацією в світі.

Громадська Діяльність:

Організатор і Голова студентських товариств в Едмонтоні й Бостоні. Організатор і провідник укр. радіопрограми в Едмонтоні. Зорганізував акредитовані курси укр. культури в Мерсі Каледж, Н.Й.

Член Президії СКВУ, голова Комітету Української Молоді при СКВУ – зорганізував молодіжні сесії на два Конґреси СКВУ.

Член управи НТШ в Америці упродовж 6 років.

Професійна Діяльність

Доктор металургії і матеріалів (МІТ – 1962). Інженер хімії (1955). Голова Центру Електрохімічної Технологи і Мікроструктур в Дослідчому Інст. Т. Дж. Ватсона фірми “ІВМ”. Винахідник процесів будови індуктивних і магнето-опірних мікроголовок для записування інформації (уможливило “тверді диски” та особисті компютери). Автор і співавтор 65 патентів, 165 наукових статей, понад 350 наукових доповідей, організатор 10 міжнародних конференцій, редактор або співредактор 10 томів записок конференцій. Член Академії Наук “ІВМ”, член Інженерної Академії Наук України, почесний член НТШ, “феллов” і почесний член ІЕЕЕ, “феллов” і почесний член Електрохемічного товариства США. Одержав золоті медалі де Нора від Електрохімічного Товариства ЗСА, одне з найвищих відзначень “ІЕЕЕ”, золоту медаль Перкіна (найвище відзначення хім. індустрії ЗСА). Вичислений в “Хто є хто в науковому світі” та в “Хто є хто в Америці”. У 2009 році обраний одним із 100 спеціалістів Кембріджу “Хто є Хто”.

Менеджмент

Відбув 10 річний цикл обраних провідників відділу товариства Елекрохіміків Америки (вільний член, фінансовий референт, секретар, заступник голови, голова, зараз член комісії бувших голов). Провадив працю на трьох рівнях менеджементу в ІВМ, займався плануванням і 10 річною візією технолоґії. Зараз ІВМ “феллов” – один із 60 спеціалістів фірми ІВМ – в ділянках електрохімія, маґнетизм, мікроструктури, сонячні батареї – вишколює нових працівників у цих ділянках.

Праця Л.Романківа на посту Начального Пластуна є колосальною і потребує окремого дослідження з історії Пласту. Створений ним Фонд Начального Пластуна підтримав велику кількість проектів з розвитку організації в Україні.

Цікаві факти про життя друга Любомира Романківа можна знайти також тут і тут.

3 коментарі

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment